balkong-renovering-sekelskiftesstil

Byggnation av balkong

Att bygga en balkong ger många lata dagar i solen även för den som bor i innerstaden. Balkonger kan sättas upp på de flesta fasader men det är ett komplext hantverk. Anlita därför en byggfirma som är specialiserad på balkongbyggnation och som alltid levererar hög kvalitet.

Vi har all kompetens inom balkongbyggnation samlad på ett och samma ställe. Vi levererar balkong, dörrar, fönster och eventuellt fasadarbete utan externa parter och mellanhänder. För dig som kund innebär det här en trygghet.

Du kan lita på att vi följer den plan vi har satt upp och har en tät dialog med dig under projektets gång. Oberoende var i processen du befinner dig har du alltid tillgång till en kontaktperson hos oss som hjälper dig och svarar på frågor som uppstår.

Vi är med dig från början till slut

Oberoende av om du vill bygga en fransk balkong eller en stor inglasad terrasskonstruktion så är vi med dig från början till slut. Vi kommer alltid ut för att tillsammans med dig och din förening titta på fasaden och bedöma möjligheten till byggnation av balkong.

Såhär går det till

Med utgångspunkt i fastighetens och fasadens förutsättningar tar vi fram ett förslag på balkongkonstruktion som tar hänsyn till både funktion och estetik. Vi har inte heller något emot att arbeta tillsammans med en extern arkitekt om föreningen så önskar.

Nästa steg är att ansöka om bygglov, här bistår vi givetvis med hjälp. Vi har stor erfarenhet av bygglovsprocessen och kan ta hand om ansökan som helhet.

När bygglov är beviljat återkommer vi med avtal för byggnation av balkongerna. Här framgår pris, tidplan och garantier tydligt. När detta är signerat tar det cirka 6-8 veckor innan balkongerna är på plats. Arbetet kan ske oberoende av årstid och utförs både invändigt och utvändigt på fastigheten.

Under arbetets gång finns alltid en byggledare från oss som också fungerar som kontaktperson under hela perioden.

När balkongerna är på plats utförs en besiktning av en extern besiktningsman.

När besiktningen är godkänd är balkongerna levererade till föreningen och redo att tas i bruk av respektive lägenhetsinnehavare.

Vi hjälper till efter att balkongen är färdigbyggd

När balkongen finns på plats hjälper vi gärna till med underhållet och balkongrenovering vid behov. Tillsammans med oss kommer balkongen att ha en lång livslängd och erbjuda många sköna middagar och lässtunder i solen.

Säkerställ hög kvalité av din balkong - anlita oss som har en lång erfarenhet inom branschen!