moderna-renoverade-balkonger

Balkongrenovering

Att regelbundet underhålla och vid behov renovera en balkong förlänger balkongens livslängd och säkerställer att den är säker att använda. En dåligt underhållen balkong kan vara en fara för både de som vistas på balkongen och de som rör sig under den.

Tecken på att din balkong behöver renoveras

Sprickor och rost är tydliga tecken på skador som behöver undersökas men skador syns inte alltid på utsidan. Det åligger fastighetsägaren att se till att balkongen är trygg och säker men besiktningar är inte obligatoriska.

Vi rekommenderar ett en besiktning görs minst vart femte år om det inte finns tydliga tecken på att balkongkonstruktionen är skadad. På det här sättet säkerställs balkongens säkerhet och eventuella problem kan åtgärdas snabbt.

Balkongbesiktning

Vid en balkongbesiktning går vi igenom alla balkongens olika delar. Inför detta är det bra om det finns ritningar eller annat underlag som ger oss information om balkongens konstruktion.

Olika typer av balkongkonstruktioner är förknippade med olika risker och det är viktigt att anlita expertis för att granskningen ska göras på rätt sätt. Efter besiktningen överlämnas ett protokoll med eventuella åtgärdsförslag.

Balkongrenovering av alla typer av balkonger

En balkongrenovering kan göras på många olika sätt. Utgångspunkten är alltid vilket skick balkongen har samt hur den är konstruerad. För det mesta räcker det med att göra en renovering men ibland kan det vara säkrare och mer kostnadseffektivt att helt byta ut den mot en ny.

Ibland kan vi även byta ut infästningar för att skapa en säkrare balkongkonstruktion. Det finns alltid flera olika alternativ till lösningar och vi guidar dig gärna för att hitta det bästa alternativet.

Vi utför även balkongrenoveringar för att öka utrymmet och komforten på balkongen. Det kan handla om till exempel expansion eller inglasning. I samband med balkongrenovering har vi också möjlighet att renovera fasaden och byta ut dörrar och fönster. Det här är ett prisvärt alternativ där både balkonger och fasad får en genomgång för både ökad trygghet och en snyggare helhet.

En investering i trygghet

En balkongrenovering är en investering i både trygghet och balkongens livslängd. En balkong som kontinuerligt underhålls erbjuder livskvalitet i många år framöver.

Vi hjälper självklart även till med underlag inför bygglovsansökan i de fall när detta behövs.

Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp med bedömning av skick eller balkongrenovering. Vi kommer gärna ut och gör en granskning på plats för att kunna ge förslag på åtgärder!