En balkongrenovering är ett lyft för hela fasaden

För att en balkong ska vara trivsam, funktionell och trygg behöver den underhållas med jämna mellanrum. Gamla balkonger som inte har besiktigats eller renoverats på länge kan i värsta fall bli farliga både för de som vistas på balkongen och de som går under den. Vi besiktigar befintliga fasader och balkonger för att upptäcka eventuella skador så att dessa kan åtgärdas långt innan balkongen blir farlig att vistas på.

Vid behov kan vi renovera balkonger så att de blir säkra, hållbara och estetiskt tilltalande. Vi har också möjlighet att förstora eller förlänga befintliga balkonger för att skapa mer utomhusyta. Vi tar även hand om fönster och dörrar i anslutning till balkongen. Att byta ut slitna eller omoderna balkongdörrar kan skapa en helt ny känsla både inne och ute. En balkongrenovering skapar en trygg och säker miljö på och under balkongen men bidrar också till ett lyft för hela fasaden.

balkonger-före-renovering
Balkonger före renovering
balkonger-efter-renovering
Balkonger efter renovering

Vi erbjuder ett helhetskoncept för fasader

Oberoende av om uppdraget är en tillbyggnad på en flerbostadsfastighet eller en balkongrenovering av befintliga balkonger så ser vi alltid till att balkongen harmonierar med resten av fasaden.

Vi ser inte bara till balkongen utan strävar efter att fasaden ska vara en väl sammansatt helhet. Våra duktiga hantverkare tar hand om både balkongbyggnationen, dörrar och fönsterkarmar. Vid behov kan vi också i samband med byggnation av balkong eller balkongrenovering besiktiga och renovera fasaden. Ett kostnadseffektivt alternativ som maximerar nyttan av investeringen.

Vi har all kompetens som behövs hos oss och kan därför erbjuda kostnadseffektiva alternativ utan mellanhänder.

Anlita våra erfarna hantverkare för ditt balkongarbete

När du anlitar hantverkare för balkongrenovering eller nybyggnation av balkong via oss slipper du projektleda och ta hand om flera olika underleverantörer. Det ska vara enkelt att bygga och renovera balkong. Vi hjälper även till med bygglovshandlingar och alla våra byggnationer följer naturligtvis BBR, Boverkets byggregler och EKS10, Boverkets konstruktionsregler.

Våra hantverkare är auktoriserade och har stor erfarenhet av balkongrenovering och byggnation av balkong.